• Batumi

  ბათუმი

 • Batumi

  ბათუმი

 • Batumi

  ბათუმი

 • Era

  ღამის ბათუმი

 • Mountain Ajara
 • Hotel Hempinski

  მაღალმთიანი აჭარა

 • Era
 • Airport

  ბათუმის აეროპორტი

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

გელა ცინცაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი 

ელ-ფოსტა: public@mofea.ge 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

არჩილ სირაბიძე - ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი 

ელ-ფოსტა: public@mofea.ge

<< უკან