• Batumi

  ბათუმი

 • Batumi

  ბათუმი

 • Batumi

  ბათუმი

 • Era

  ღამის ბათუმი

 • Mountain Ajara
 • Hotel Hempinski

  მაღალმთიანი აჭარა

 • Era
 • Airport

  ბათუმის აეროპორტი

მინისტრის მოადგილე ბესიკ ბოლქვაძე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის 
მინისტრის მოადგილე

ბესიკ ბოლქვაძე


დაბადების თარიღი: 02/07/1978 წ.
დაბადების ადგილი: ხულო რაიონი, დაბა ხულო
ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

სამუშაო გამოცდილება:
2009 წლიდან დღემდე – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. ფინანსების, აღრიცხვის და აუდიტის დეპარტამენტი – ასოცირებული პროფესორი.
2010 – 2012 – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი – მიწვეული ლექტორი.
2007 – 2010 – შპს ,,ევროაუდიტი’’ – აუდიტორი (ზოგადი და საბანკო აუდიტი).
2007 – 2009 – ბათუმის საზღვაო აკადემია, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი – მიწვეული ლექტორი.
2006 – 2010 – ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ეკონომიკური და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილება – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
2002 – სს ,,საქართველოს პროკრედიტ ბანკის’’ ბათუმის ფილიალი – საკრედიტო ექსპერტი.
2000 – 2008 – შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი – მასწავლებელი.

სტაჟირება:
20/08 – 14/09 – 2012
დიდი ბრიტანეთი – პროფესიული განვითარების პროგრამა / თანამედროვე ფინანსური სისტემის მართვის პრობლემები.
22/06 – 12/07 – 2011
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა – საერთაშორისო სიმპოზიუმი / განვითარებადი ქვეყნები და გლობალიზაცია - 
თეზ-ების გამოცდილება.
16-21/06 – 2010
სომხეთის რესპუბლიკა – ტრენინგი / უმაღლესი აგრობიზნესის განათლების ხელშეწყობა და განვითარება.

განათლება:
2008 – ეკონომიკის დოქტორი.
2007 – 2008 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსების კონცენტრაციით).
2004 – 2007 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასპირანტურა, სპეციალობა - ფინანსები, ფულის მიმოქცევა, კრედიტი.
1998 – 2001 – ბათუმის უმაღლესი საფინანსო სკოლა, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა -ფინანსები, კრედიტი და საბანკო საქმე.
1995 – 2000 – შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ფინანსები და საბანკო საქმე.

უცხოური ენები:
ინგლისური, გერმანული, რუსული

<< უკან